10:59 08/03/2012
Những năm qua, kinh tế của tỉnh luôn có sự tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng các ngành nông nghiệp.
 
10:58 08/03/2012
Từ xa xưa Quảng Ngãi đã là địa bàn cư trú của cư dân ven biển miền Trung. Qua nhiều biến thiên của lịch sử, mảnh đất này đã có ít nhiều sự đổi thay. Vào thời Lê, vùng đất Quảng Ngãi ngày nay là phủ Tư Nghĩa, trực thuộc Thừa tuyên Quảng Nam. Năm 1602, chúa Nguyễn Hoàng đổi phủ Tư Nghĩa thành phủ Quảng Nghĩa. Năm 1808, vua Gia Long đổi thành trấn Quảng Nghĩa. Năm 1832, vua Minh Mạng đổi trấn Quảng Nghĩa thành tỉnh Quảng Nghĩa.
 
10:55 08/03/2012
Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng văn hóa Nam Trung bộ, là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. Trong vùng duyên hải miền Trung, Quảng Ngãi nằm ở chính giữa.